نرم افزار آزمایشگاه مجازی

نرم افزارهای آزمایشگاه مجازی در تعمیق یادگیری مفاهیم علوم در دانش آموزان بسیار موثر بوده و اثربخشی آن را بشدت افزایش می دهد.

نرم افزار آزمایشگاه و شبیه ساز مجازی

نرم افزار آزمایشگاه مجازی 

( یک محصول وجود دارد. )

جستجوی پیشرفته

پایه تحصیلی
موجود بودن
دستگاه های قابل پخش
زبان رابط کاربری
سیستم عامل های قابل اجرا