کارگاه آموزشی آناتومی بدن انسان

کارگاه آموزشی آناتومی بدن انسان
{ برای اولین بار در ایران }
پیشنهاد ویژه برای دانشگاه ها و مراکز آموزشی ، مدارس ، کانون ها و پژوهش سراها و فرهنگسراها 
کارگاه آموزشی بسیار جذاب آناتومی بدن انسان با استفاده از فناوری واقعیت مجازی را در آموزشگاه خود تجربه کنید !

مشاوره خرید / اجاره تجهیزات کارگاه واقعیت افزوده

شما به استفاده از این تکنولوژی در آموزش چه امتیازی می دهید ؟
  • کیفیت تولید محتوای الکترونیکی
  • علمی و استاندارد بودن محتوای آموزشی
  • رابط کاربری آسان و مناسب