نگاهی به نقش معلم و دانش آموز در کلاس معکوس

دسته بندی ها :
نگاهی به نقش معلم و دانش آموز در کلاس معکوس

جاناتان برگمن معلمی است که در گذشته کلاس معلم محور را دوست داشت اما زمانی که دید دانش آموزانش با معکوس کردن آموزش بیشتر درگیر آموختن می شوند، روش قبلی خود را رها کرد و اکنون بعنوان یکی از دو بنیانگذار شیوه “یادگیری معکوس” شناخته می شود. اصطلاح یادگیری معکوس (Flipped Learning یا کلاس معکوس) در چند سال اخیر در دنیای آموزش حسابی سروصدا بپا کرده است و اکنون در اسپانیا، آمریکا، تایوان، کره، چین، ژاپن، هلند و در سراسر دنیا در حال رشد و استقبال است. تمام معلمانی که در سراسر جهان از روش یادگیری معکوس استفاده می کنند آن را تحولی شگرف در شیوه های آموزشی می دانند که ضمن کم کردن از زمان آموزش، برآیند و نتیجه بهتری دارد. اما درواقع یادگیری معکوس چیست؟

به بیان ساده یعنی در خانه ویدیوهای آموزشی و یا سخنرانی یا تدریس معلم را تماشا کنید و در کلاس با حضور معلم تکلیف و تمرین را انجام دهید. یا بعبارتی دیگر در سیستم فعلی و رایج، معلم در کلاس آموزش می دهد و دانش آموز در خانه تمرین می کند و تکالیفش را انجام می دهد. اما در یادگیری معکوس، این فرآیند برعکس شده است یعنی دانش آموز فیلم تدریس معلم را در خانه می بیند و فردا در کلاس و با نظارت معلم تکالیف مربوطه را انجام می دهد.

نگاهی به نقش معلم و دانش آموز در کلاس معکوس

 

دنیای نهفته در عکس: آشنایی با تکنولوژی آموزشی واقعیت افزوده در گفت و گو با مهندس پژمان شیرازی
ادامه

مطالب مرتبط

نظرات شما