رهنمودی بر تدوین طرح درس

دسته بندی ها :
رهنمودی بر تدوین طرح درس

نویسنده در این مقاله بدون توجه به رویکرد معلمان به تدریس، هشت پرسش را مطرح کرده است که ضرورت دارد معلمان آن‌ها را از خود بپرسند تا بتوانند طرح درس مناسب و مؤثری را برای کلاس درس تهیه کنند. این سؤالات عبارتند از:

 

  • به چه کسانی آموزش می‌دهم؟
  • دانش‌آموزان در زمینه درس جدید چه آموخته‌ها و پیش‌دانسته‌هایی دارند؟
  • چگونه می‌توانم متناسب با توانایی دانش‌آموزان تدریس کنم؟
  • چه مواد و امکاناتی برای آموزش و یادگیری درس خوب است؟
  • دانش‌آموزانم چه نقشی در فرایند تدریس دارند؟
  • آیا خودم برای تدریس آمادگی دارم؟
  • چگونه متوجه شوم دانش‌آموزان محتوای آموزش را یاد گرفته‌اند و آنان نیز چگونه متوجه شوند از شرکت در کلاس درس و انجام فعالیت‌های آن چه دستاوردهایی داشته‌اند؟
  • چگونه می‌توانم این کلاس درس را مدیریت کنم؟

در توضیح مورد آخر می‌خوانیم: «همیشه به یاد داشته باشید برنامه درسی و مدیریت کلاس درس باید توأم باشند. اگر قدرت مدیریت کلاس درس را نداشته باشید، قادر نخواهید بود تدریس کنید. بنابراین، ضرورت دارد مهارت‌های مدیریتی خود را افزایش دهید. در غیر این صورت، باید از خودتان بپرسید چگونه می‌توانید با چالش‌های کلاس درس مواجه شوید؟ آیا دانش‌آموزان می‌توانند به هنگام چالش خودشان را مدیریت کنند؟ اگر پاسخ شما به این پرسش منفی است، این نکته موضوع خوبی است که در تدوین طرح درس به آن توجه کنید و آموزش مهارت‌های خودمدیریتی را در آن لحاظ کنید. بنابراین، اگر هم خودتان و هم دانش‌آموزانتان توانایی مدیریت رفتارهایتان را نداشته باشید، یقیناً طرح درس شما در اجرا با شکست مواجه خواهد شد.»

رهنمودی بر تدوین طرح درس

مهارت دست ورزی چیست و چگونه آن را تقویت کنیم ؟
ادامه

مطالب مرتبط

نظرات شما